Polityka Prywatności


 1. Aplikacja mobilna Novum-13 (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja przeznaczona jest do obsługi i nauki podstaw bankowości dla osób poniżej 13 roku życia, pozostających pod opieką rodzica lub opiekuna będącego klientem Banku Spółdzielczego.
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do środków zgromadzonych w Banku.
 3. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
   a. przechowuje nazwę i dane adresowe Banku świadczącego usługę za pomocą Aplikacji,
   b. przechowuje parametry Aplikacji wpisywane lub wskazane przez użytkownika w jej opcjach, takie jak nazwa użytkownika, wskazanie na wybrany wizerunek „avatar”, informacja o wybranych motywach kolorystycznych,
   c. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione w celu wyświetlenia użytkownikowi informacji pobranych z Banku,
   d. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
    - pamięci - na potrzeby zapisania identyfikatorów i parametrów, wskazanych w pkt. a. oraz b.,
    - komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi.
 5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 6. W wyniku zalogowania się Klienta poprzez Aplikację Bank uzyskuje dostęp do następujących danych:
   - danych dotyczących parametrów, o których mowa w pkt. 4.a. i 4.b.
 7. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności proszę nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 9. NOVUM zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://konto-13.naszbank.pl/politykaW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.
ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża
Email: info@novum.pl

Copyright © Novum 2016